ماهی

رابطه ام با آدم های اطرافم چقدر شبیه پخت ماهی شده در خا نه مان....

دفعه پیش که ماهی پختم جایتان خالی کربلا خانه علویه مهمان بودیم،...

ماهی ها را که آماده کردم مادرم از اول غذا غرزد که این چجور ماهی است خوش مزه است،اما مزه ماهی را نمی دهد....

اما دیشب بعد از کلی زحمت غذا که آماده شد تمام مدت مادرم غر زدکه این دیگر چه جور ماهی پختن است ،مزه ماهی می دهد...????

???? دفعه بعد به میل خودم میپزم و می خورم ??????

کلا باید طوری زندگی کنم که خودم هم به آرامش برسم،هر طرف دنبال رضایت دیگرانم،خودم باز پریشان ترم...

/ 0 نظر / 35 بازدید