سفر

میرم تو لیست پروازهابعد هتل ها وسوییت هایی که دوست دارم اونجا اقامت کنم...

دلم بدجور برای گرمای جنوب تنگ شده.ازگرما متنفرم اما عاشق گرمای جنوبم.گرما وحرارتش کنار ساحل تاهمیشه فارس...خدایا تو می دونی چقدر آرامش میده...

نمی دونم شرایط بد اقتصادی یا دعواهای ناتموم همیشگی همسفر همیشگیمو پشیمون از سفر می کنه.راستش انگار از عذاب دادن من لذت میبره.خیلی وقت ها وسوسم می کنه ووقتی آماده سفر میشوم از نمی خواهدونمی تواند می گوید...

ما همیشه با هم مشگل داشتیم.از همان کودکی.اما چه کنم که تصمیم آخر دست اوست.

من آرامم واو عجول،من از هیجان لذت می برم واومی ترسدو...تناقضات ماباهم همینطورادامه دارد...

اما در هر حال شعارمن هنوزعوض نشده.سفر سرمایه گذاری برای سلامتیه...

دلم هنوز سفر می خواد اون هم تو بدترین شرایط اقتصادی اما غمی نیست،همیشه مسافرت های من موقع بدترین شرایطم بوده وعالی هم جواب داده.

تنها سفری که تنها رفتنش اجباری ومیتونی فقط به خدا وخودت اتکا کنی مرگه...

خدایا دلم یه همسفر واقعی می خواد...


/ 0 نظر / 29 بازدید