...

آرام می گذرم ازکنار احساسم،اما می بینم نمی شناسمش...

این بار با توجه کامل نگاهش می کنم اما هیچ چیز آشنایی را برای درک آنچه درونم غوطه وراست را درک نمی کنم.

هیچ چیزی به نظرم نو نیست...

دنیا بدجور کسی را کم دارد.....


/ 0 نظر / 30 بازدید