محبت

هیچ چیزی جای محبت ومهربانی را نمی تواند بگیرد.لبخندومهربانی زبان شیرین مشترک انسانهاست.

راهی دشوار است.شاید بارها برخودت لعنت بفرستی از آنچه می کاری و برداشت می کنی از آدمهای اطرافت...

شاید حق داشته باشند،آنقدر دروغ و درویی زیاد هست که مدتها ویا شاید چند سالی وقت ببرد تا حسن نیت تو را بفهمند.اما این صبر میوه ای شیرین خواهد داشت...

/ 0 نظر / 24 بازدید